Avís legal

 

Tots els elements que formen aquest lloc web, imatge i vídeos de les obres són titularitat d’Art Antic i estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

No es podran realitzar actes de reproducció, modificació o distribució del lloc web o d’algun dels seus elements sense el previ consentiment per escrit d’Art Antic.

Els usuaris del lloc web únicament podran realitzar-ne un ús privat i personal dels continguts d’aquest. Està absolutament prohibit l’ús del lloc web o d’algun dels seus elements amb fins comercials o il·lícits.

Art Antic podrà exercitar totes les accions civils d’infracció d’aquests drets.